Menu

Scheiden en kinderen

Jullie kind staat centraal

Ik praat allereerst met jullie als ouders. Als jullie dat goed vinden, ook met jullie kind(eren) over wat jullie kind(eren) graag zou willen. Jullie kind wordt het uitgangspunt voor het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Waar liggen de behoeften van jullie kind? Komen die overeen met jullie eigen behoeften?

Kinderen hebben er, net als jullie, nooit om gevraagd dat jullie gaan scheiden. Voor kinderen is dit evengoed een heftige gebeurtenis. Hoe goed jullie het ook proberen, hoe goed jullie het ook doen. Ook al lijkt het soms dat ze vrij snel over gaan tot de orde van de dag. Ogenschijnlijk gaat het oké met ze. Maar is dat ook zo?

Jullie scheiding is voor de kind(eren) abstract. Ze hebben nog niet het vermogen te overzien wat dit voor hen betekent. Tijdens het gesprek wat ik met hen heb hoor ik écht wat jullie kind te zeggen heeft. Waar hij/zij tegen aanloopt, wat hij/zij graag zou willen in de nieuwe situatie.

Met de informatie die jullie kind mij geeft gaan we aan de slag. Het geeft misschien een nieuwe richting aan het ouderschapsplan of het geeft jullie het vertrouwen dat jullie op de juiste weg zijn.

Veel kinderen geven na de scheiding aan dat ze het gevoel hebben gehad dat er niet naar hen is geluisterd. Ze geven aan dat hun ouders te druk waren met alles regelen en hun eigen verdriet. Kinderen cijferen zichzelf snel weg of uiten zich in boosheid. Laat mij jullie en vooral jullie kinderen helpen.