Menu

Van verdriet naar tevreden

Jullie voelden al tijden dat het niet meer gaat zoals jullie het voor ogen hadden. Het gezin wat jullie met liefde gesticht hebben staat op het punt om uiteen te vallen. Veel emoties strijden om de voorrang. Verdriet, ongeloof, boosheid en het gevoel van falen zijn een kleine greep aan wat de revue zal passeren. Voor ieder van jullie is de volgorde van de emoties anders. De ervaring leert mij dat meestal een van de twee in de hoge snelheidstrein zit en de andere net in het boemeltje is gestapt in Amsterdam. Beiden met als eindbestemming Parijs. Alle emoties mogen er zijn, hier heb ik buitengewoon oog voor. Ik help jullie door het hele proces heen. Daar waar nodig trek ik aan de rem van de hoge snelheidstrein. Ik zorg ervoor dat jullie beiden gehoord en gezien worden. Daarnaast zorg ik ervoor dat jullie kinderen niet op het station achterblijven. De kinderen zijn het belangrijkste wat ooit uit jullie liefde is ontstaan en ook in deze verdrietige situatie moeten zijn het belangrijkste blijven. Hun belangen tellen het zwaarst. Het uiteindelijke doel van een mediation traject bij Buitengewoon Mediation is dat jullie uiteindelijk toch tevreden zijn met wat er voor de toekomst van jullie kinderen en voor jullie zelf in het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant wordt gezet. De inhoud bepalen jullie grotendeels zelf. Ondanks de verdrietige situatie van een echtscheiding, het verlies dat je voelt blijven jullie als papa en mama een team. Ik kan jullie helpen om het toekomstige team papa en mama vorm te geven.